Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari-september 2012

Fortsatt stark försäljningstillväxtKvartalet juli - september 2012* · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 63,8 (57,7), motsvarande en ökning på 10,6 ...

08:00 / 9 Nov Boule Diagnostics Press release

Ägarspridningen i Boule Diagnostics slutförd

Ett antal svenska privatinvesterare har förvärvat sammanlagt 260 000 aktier i Boule Diagnostics, motsvarande 5,5 procent av bolagets kapital och röste...

08:00 / 8 Oct Boule Diagnostics Press release

Ökad ägarspridning i Boule Diagnostics

I syfte att skapa en större ägarspridning och därmed förutsättning för ökad likviditet i handeln med Boule Diagnostics aktie kommer sex av Boule Diagn...

08:00 / 24 Sep Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport januari-juni 2012

Stark försäljningstillväxt och ökade marginalerKvartalet april - juni 2012* · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 71,0 (57,6), motsvarande en ökning ...

08:00 / 30 Aug Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport januari-mars 2012

Ny stororder till IndienKvartalet januari - mars 2012* · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 64,3 (63,2), motsvarande en ökning på 1,6 procent. Förän...

08:00 / 26 Apr Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics får stororder på instrument

Boule Diagnostics har fått en order på 245 instrument - bolagets hittills största enskilda instrumentorder. Köpare är Piramal Healthcare, en av bolage...

08:00 / 20 Apr Boule Diagnostics Press release

Kallelse till årsstämma i Boule Diagnostics AB

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget" eller "Boule") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00...

16:00 / 2 Apr Boule Diagnostics Press release