Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Ökat antal aktier och röster i Boule Diagnostics

12:25 / 29 July 2011 Boule Diagnostics Press release

Antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB har under juli 2011 förändrats till följd av nyemission av sammanlagt 1 243 391 aktier i samband med Boule Diagnostics AB:s börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm. Bolagets aktiekapital uppgår efter ökningen till 4 707 138 kronor och antalet aktier till 4 707 138.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier och röster enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen om handel med finansiella instrument.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics, telefon 0708-60 88 63  

TILL REDAKTÖRERNA Om Boule Diagnostics AB Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för hematologitester (bloddiagnos) till den öppna sjukvården globalt. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 12.30 den 29 juli 2011.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1427218

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1427219

Show as PDF