Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bergs dotterbolag PTPG förvärvar fönster- och dörrföretag i Storbritannien och etablerar sig närmare London

08:15 / 14 January 2022 Bergs Timber Press release

Performance Timber Products Group (PTPG) förvärvade den 13 januari 2022 samtliga aktier i det engelska bolaget P&P Holdings Limited (P&P) med en årsomsättning om cirka GBP 7 miljoner (SEK 85 miljoner).

PTPG är en av Storbritanniens ledande aktörer inom premiumsegmentet av fönster och dörrar i trä och förvärvades av Bergs i juni 2021. PTPG går nu vidare i sina expansionsplaner och förvärvar P&P som säljer, distribuerar och installerar fönster och dörrar i Surrey och sydvästra London. Bolagen har sedan flera år ett nära samarbete där P&P bland annat bedriver försäljning av fönster och dörrar under namnet Timber Windows som är PTPG:s nätverk av showrooms för detaljistförsäljning.

"Förvärvet av P&P är helt i linje med vår strategi och stärker vårt erbjudande inom Timber Windows-nätverket. PTPG har haft en lång relation med P&P och vi ser goda möjligheter till tillväxt i deras huvudsakliga geografiska område", säger Peter Nilsson, Vd och koncernchef i Bergs.

Tillträde ägde rum den 13 januari 2022. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Bergs resultat per aktie.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nilsson, Vd och koncernchef, 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/