Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Rättelse

10:50 / 16 September 2021 Bergs Timber Press release

I går, den 15 september kl 09.25, sändes ett pressmeddelande från Bergs Timber AB med felaktigt innehåll. Pressmeddelandet innehöll information om ett förvärv som kommunicerades från bolaget redan den 23 juni 2021.

Detta togs bort och ersattes kl 10.14 med det korrekta pressmeddelandet avsett att spridas den 15 september som informerade om investering i ökad kapacitet för tillverkning av fönster och dörrar.

Innehållet i det felaktiga pressmeddelandet var känt för marknaden och vi rättar härmed.

Bergs Timber AB (publ)

Om Bergs
En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.
Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.
Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/