Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bergs investerar i ökad kapacitet för tillverkning av högkvalitativa fönster och dörrar

10:13 / 15 September 2021 Bergs Timber Press release

För att möta en stark efterfrågan på fönster och dörrar av trä i samband med renoveringar och nyproduktion, kommer koncernens dotterbolag Byko-Lat i Lettland att investera för att öka produktionskapaciteten.

En ny lager- och logistikbyggnad om 2 400 kvm kommer att uppföras som ska bidra till mer effektiva flöden inom fabriksområdet och frigöra produktionsytor, som då kan användas mer optimalt. Investeringen uppgår till ca 20 Mkr och beräknas tillskapa en ökad kapacitet på ca 50 procent på fönster och dörrar, med en planerad driftsättning under det första kvartalet 2022.

Efterfrågan på högkvalitativa fönster och dörrar vid renoveringar och nyproduktion är mycket stark. Det är framför allt koncernens viktigaste marknad Storbritannien som driver denna utveckling, där dotterbolaget Byko-Lat haft en stabil försäljningsökning på ca 10 procent per år. Under året har Bergs också förvärvat företaget Performace Timber Products Group, PTPG, med ett omfattande försäljnings- och distributionsnätverk inriktat på fönster och dörrar över hela Storbritannien som kommer bidra till högre volymer. Sammantaget innebär det att produktionen av dessa produkter uppgår till ca 400 Mkr per år.

Även andra marknader utvecklas positivt där också koncernens säljbolag Woodworks by Bergs spelar en betydelsefull roll.

"För att öka koncernens organiska tillväxt kommer vi under de kommande åren att löpande investera i befintlig verksamhet. Byko-Lats högkvalitativa produktion av fönster och dörrar är lönsam och har mycket goda utsikter. Årets förvärv av PTP-Group förstärker även behovet av en ökad kapacitet för koncernens huvudmarknad i Storbritannien. " säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Bergs.

"Under de senaste åren har vi sett en ökande efterfrågan på de produkter vi tillverkar, och denna trend fortsätter. Med denna investering stärker vi vår position att ta marknadsandelar och etablera Byko-Lat och Bergs som ett givet val för fönster och dörrar i premiumsegmentet, " säger Karlis Abols, chef för fönster och dörrar vid Byko-Lat.

Kontaktuppgifter
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27, eller CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

Fakta om Byko-Lat
Dotterbolaget Byko-Lat är den största produktionsenheten i koncernen och en av de ledande producenterna av förädlade trävaror i Baltikum. Drygt 550 medarbetare bedriver verksamheten vid två olika produktionsanläggningar i Lettland.

Bolaget är helägt av Bergs och har följande huvudmarknader:
Storbritannien, Holland, Frankrike, Island, Belgien samt de skandinaviska länderna.
 

Om Bergs

En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/