Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

14:00 / 24 March 2021 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 Share
Innehavare Futur Pension Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 19 936 594
Antal rösträtter 19 936 594
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-03-22
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 13 996 000
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 13 996 000
Andel
 - aktier 4,03659 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,03659 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,03659 % 13 996 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,03659 % 13 996 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Future Pension F rs kringsaktiebolag
 - antal rösträtter 13 996 000
 - andel av rösträtter 4,03659 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 13 996 000
 - andel av rösträtter 4,03659 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/