Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Save the date: Bergs Timber anordnar Kapitalmarknadsdag den 8 december 2021

10:35 / 25 October 2021 Bergs Timber Press release

Bergs bjuder in analytiker, investerare och media till bolagets kapitalmarknadsdag som kommer att hållas den 8 december november 2021, klockan 14.00 CET, i Stockholm, Sverige.

Kapitalmarknadsdagen planeras som ett fysiskt evenemang, men kommer också att streamas live på nätet för de som föredrar att delta digitalt.

Kapitalmarknadsdagen kommer fokusera på att ge en mer detaljerad bild av bolagets tre produktområden samt ge en uppdaterad presentation av strategi, finansiella mål och utfall.

En formell inbjudan som inkluderar en detaljerad agenda och registreringsdetaljer kommer att distribueras längre fram när vi närmar oss evenemanget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Setterwall

External Communications, +46 (0)70575 35 05

dan.setterwall@bergstimber.com (sofia.fasth-johansson@bergstimber.com)

eller

Anders Marklund, CFO, +46 (0) 70284 47 96

Anders.marklund@bergstimber.com

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/