Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bergs slutför överlåtelsen av sina svenska sågverk

14:30 / 1 September 2020 Bergs Timber Press release

Som meddelades den 17 juni 2020 har Bergs slutit avtal med Vida Aktiebolag om överlåtelsen av Bergs svenska sågverksrörelse.  Idag den 1 september 2020 har Bergs fullföljt överlåtelsen till Vida Aktiebolag. Den överlåtna rörelsen omfattar sågverken i Orrefors, Vimmerby, Mörlunda och tillgångarna vid det avvecklade sågverket i Gransjö.

Köpeskillingen uppgår till 390 Mkr och transaktionen är nu slutförd i enlighet med tidigare kommunicerade villkor efter att godkännande erhållits från Konkurrensverket i Sverige.

I samband med transaktionen lämnar Jan Liljegren koncernledningen i Bergs för att tillträda en befattning hos Vida. Koncernledningen utgörs därefter av Peter Nilsson, Vd och koncernchef, och Anders Marklund, CFO. Vidare kommer arbetstagarrepresentanterna i styrelsen att lämna då de övergår till anställning i Vida.

  
Kontakt
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27.

Om Bergs
Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 2 mrd SEK och har cirka 850 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/