Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

17:45 / 1 April 2020 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 Share
Innehavare Futur Pension Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 16 318 820
Antal rösträtter 16 318 820
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-03-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 18 299 360
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 18 299 360
Andel
 - aktier 5,27772 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,27772 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,27772 % 18 299 360
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,27772 % 18 299 360
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Futur Pension Försäkringsaktiebolag
 - antal rösträtter 18 299 360
 - andel av rösträtter 5,27772 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 18 299 360
 - andel av rösträtter 5,27772 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/