Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bergs utökar samarbetet med Organowood

10:00 / 16 November 2020 Bergs Timber Press release

Organowood marknadsför och levererar miljöklassade, kiseltryckta trävaror. Bergs tryckimpregneringsanläggning Bitus utanför Nybro har sedan Organowood lanserade sina produkter för 9 år sedan skött all produktion och distribution för företagets räkning. För att klara av att möta Organowoods expansion har Bergs under hösten investerat i ny produktionslokal som ger ökad produktionskapacitet.

- Vi har sedan starten ett bra samarbete med Organowood och står nu redo för att möta en ökad efterfrågan, säger Henrik Egnell, chef på Bitus.

Bitus är en av Europas största producenter av tryckimpregnerade produkter. Vid anläggningen i Nybro produceras även tryckimpregnerade produkter för ökad hållbarhet och brandskydd samt linjeoljebehandlade trävaror (Linax).

Kontakt
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 och Henrik Egnell, chef Bitus, på telefonnummer 070-590 01 35.
Om Bergs
Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar träförädling, sågverk, samt  distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 2 mrd SEK och har cirka 850 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/