Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bergs Timber investerar i Vimmerby

10:00 / 13 September 2019 Bergs Timber Press release

Bergs Timber satsar på sågen i Vimmerby. I samband med förvärvet 2017 gjordes en plan för utveckling av verksamheten. Första steget togs under 2018 och nu är det dags för det andra steget.

Bergs Timber förvärvade Vimmerbysågen 2017. I anslutningen till förvärvet gjordes en plan för modernisering och ökad lönsamhet. Första steget i planen genomfördes sommaren 2018 då såglinjen byttes ut, vilket har gett goda effekter på resultat och nyckeltal.

Styrelsen har nu beslutat om att gå vidare med steg två i planen vilket innebär en investering med 30 miljoner i ny kamerateknik för sortering av trävarorna. Investeringen kommer att genomföras sommaren 2020. Produktionen kommer även efter investeringen att vara inriktad mot furu.

"Investeringen innebär en ökning av kapaciteten och ökade möjligheter till flexibilitet i val av produkter och kunder. Med investeringen förbättras samtidigt arbetsmiljön och Vimmerby-sågen blir en modern och effektiv anläggning", säger Peter Nilsson.
   

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson, VD och koncernchef, på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/