Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Ökning av antalet aktier och röster i Bergs Timber

08:45 / 31 July 2019 Bergs Timber Press release

Till följd av den apportemission som beslutades av styrelsen den 27 juni 2019, med stöd av det emissionbemyndigande som antogs på årsstämman den 8 maj 2019, har antalet aktier och röster i Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") ökat med 5 940 594. Efter genomförd registrering av apportemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber per den 31 juli 2019 till 346 728 283. Aktiekapitalet i Bergs Timber uppgår efter nämnda registrering till 346 728 283 kronor.

     
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2019 kl. 08:45.
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/