Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

13:56 / 23 April 2019 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 ordinary
Innehavare Danske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier 16 912 098
Antal rösträtter 17 085 608
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-04-18
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 16 662 098
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 16 835 608
Andel
 - aktier 4,88929 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,9402 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9402 % 16 662 098
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,9402 % 16 662 098
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Danica Pension Försäkring
 - antal rösträtter 16 662 098
 - andel av rösträtter 4,88929 %
 - bolag Danske Fund Sweden
 - antal rösträtter 173 510
 - andel av rösträtter 0,05091 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 16 835 608
 - andel av rösträtter 4,9402 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Kotryna Mackeviciute
 - telefon +45 70123456
 - mejl danskebank@danskebank.dk

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/