Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bergs Timber konsoliderar sågverksproduktionen och satsar på ökad förädling

13:00 / 27 February 2019 Bergs Timber Press release

Bergs Timber har under hösten gjort en översyn av samtliga produktionsanläggningar och som en följd av detta har styrelsen idag beslutat om följande förändringar.

I den svenska rörelsen kommer sågningen vid anläggningen i Broakulla att upphöra. Broakulla har en årsproduktion av ca 50 000 m3 sågad vara och koncernens anläggningar i Gransjö och Mörlunda kommer efter stängningen att öka produktionen med motsvarande volym. Sågningen i Broakulla kommer preliminärt att upphöra före sommaren och anläggningen kommer därefter att utvecklas mot vidareförädling och logistik och för detta ändamål kommer 3 MSEK att investeras under hösten. Enheten komma att utgöra del av Bitus, koncernens svenska del av vårt nya affärsområde Vidareförädling med inriktning mot förädling och träskydd. Broakulla har i dagsläget ca 20 anställda och samtliga kommer att erbjudas anställning vid den nya förädlingsverksamheten eller vid någon av Bergs Timbers anläggningar i Gransjö, Orrefors eller Nybro. MBL-förhandlingar inleds omgående.

I bolaget Laesti, koncernens estniska sågverksföretag med två anläggningar i Pärnu och en samlad produktion av 110,000 m3 sågad vara, kommer all sågproduktion och hyvling vid Savi-anläggningen att upphöra. Savi-anläggningen kommer därefter att användas för torkning av Saugas produkter. Vid Sauga-anläggningen kommer samtidigt ca 10 MSEK att investeras i nytt, kapacitetshöjande timmerintag och produktionen ökas till ca 95 000m3 sågad vara per år. Efter stängningen av Savi minskar vår estniska sågverkskapacitet med ca 15 000 m3 per år. Savi har idag cirka 70 anställda varav cirka 20 kommer att erbjudas att flytta till Saugas anläggning och den totala personalminskningen kommer att bli ca 50 personer. Förändringen genomförs under hösten och vintern.

De båda förändringarna beräknas ger en årlig effektiviseringsförbättring med 20 - 25 MSEK samtidigt som reinvesteringsbehovet minskar och rörelsekapital frigörs.

"Efter genomförandet förbättras vår lönsamhet i sågverksrörelsen samtidigt som vi ökar förädlingsverksamheten. Tyvärr berörs många anställda i Estland och vi kommer att göra vårt bästa för att hantera situationen på bästa sätt", säger Peter Nilsson, CEO Bergs Timber.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson VD och koncernchef för Bergs Timber AB (+46 77 315 09 27) peter.nilsson@bergstimber.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 13:00. Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/