Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

10:46 / 4 July 2018 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument B
Innehavare Niklas Sjöfors
 
Före transaktionen
Antal aktier 9 783 980
Antal rösträtter 9 783 980
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-06-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 783 980
 - direkt innehavda rösträtter 6 800 000
 - indirekt innehavda rösträtter 2 983 980
Andel
 - aktier 2,87099 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,99538 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,87561 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,87099 % 9 783 980
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,87099 % 9 783 980
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Eriksmåla Förvaltning AB
 - antal rösträtter 1 430 403
 - andel av rösträtter 0,41973 %
 - bolag Sjöfors Skogsservice AB
 - antal rösträtter 1 553 577
 - andel av rösträtter 0,45588 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 9 783 980
 - andel av rösträtter 2,87099 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Niklas Sjöfors
 - telefon 0705087869
 - mejl niklas.sjofors@bergstimber.se
 
Kommentar
Till följd av nyemission i Bergs Timber AB som registrerades hos Bolagsverket 2018-06-07 har innehavet, direkt och indirekt genom utspädning gått från att vara över 5% till att vara under 5%. Inga aktier har köpts eller sålts av mig eller av mig kontrollerade bolag i juni 2018
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/