Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

09:31 / 4 July 2018 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 B Shares
Innehavare Åke Bergh
 
Före transaktionen
Antal aktier 10 694 192
Antal rösträtter 10 694 192
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-06-29
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 10 694 192
 - direkt innehavda rösträtter 10 694 192
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3,13808 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,13808 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,13808 % 10 694 192
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,13808 % 10 694 192
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 10 694 192
 - andel av rösträtter 3,13808 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Åke Bergh
 - telefon 070-5828148
 - mejl a.ake.bergh@gmaii.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/