Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber genomför organisationsförändringar

12:00 / 2 July 2018 Bergs Timber Press release

Jan Liljegren anställs som produktionsdirektör för Bergs Timber och vice VD för Bergs Timber Production. Jan har en gedigen branscherfarenhet från flera ledande befattningar inom sågverksindustrin och kommer närmast från tjänsten som produktionsdirektör för Södra Wood. Jan kommer att tillträda sin tjänst på Bergs Timber under 2018. Tjänsten ingår i koncernledningen.

Sampsa Auvinen kommer att lämna Bergs Timber i slutet av september. Sampsa har varit VD för Norvik Timber Industries sedan 2009. Efter Bergs Timbers förvärv av Norviks verksamheter i Baltikum och England har Sampsa varit involverad i integrationen av dessa verksamheter in i Bergs Timber. Sampsa har varit styrelsemedlem i Bergs Timber från 2016 till maj 2018. Vi vill tacka Sampsa för hans fina insatser i Bergs Timber.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 12:00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/