Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Ökning av antalet aktier och röster i Bergs Timber

08:45 / 29 June 2018 Bergs Timber Press release

Till följd av den apportemission som beslutades av extra bolagsstämman den 14 maj 2018 har antalet aktier och röster i Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") ökat med 170 000 000. Efter genomförd registrering av apportemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber per den 29 juni 2018 till 340 787 689. Aktiekapitalet i Bergs Timber uppgår efter nämnda registrering till 340 787 689 kronor.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:45.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/