Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

15:59 / 18 June 2018 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument Aktie
Innehavare Setra Trävaror AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 11 000 000
Antal rösträtter 11 000 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-06-11
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 11 000 000
 - direkt innehavda rösträtter 11 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3,23 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,23 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,23 % 11 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,23 % 11 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 11 000 000
 - andel av rösträtter 3,23 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Anders Marklund
 - telefon 070-2844796
 - mejl anders.marklund@setragroup.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/