Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Ny CFO för Bergs Timber

15:15 / 28 May 2018 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB har anställt Anders Marklund som ny CFO. Anders Marklund har en gedigen branschkunskap och kommer närmast från Setra där han innehar befattningen som CFO.

I samband med nyligen genomfört förvärv så har nuvarande CFO Jörgen Karlsson på egen begäran valt att inte fortsätta i sin nuvarande befattning. Jörgen fortsätter sin befattning på Bergs Timber AB fram tills att Anders börjar sin nya anställning.

Jörgen kommer därefter att ha rollen som CFO för Bergs Timber Production vilket är det sammanhållande bolaget för Bergs Timbers svenska enheter.

Anders kommer att tillträda sin befattning på Bergs Timber AB under hösten.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 15:15.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se
  
Om Bergs Timber AB (publ);
Koncernen Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror, såsom träskyddsbehandling, fönster, dörrar och hustillverkning. Produktionen sker i Sverige, Estland och Lettland. I koncernen ingår även en egen hamn och logistikverksamhet i England. Den årliga produktionen av sågade trävaror uppgår till ca 920 000 m3. Koncernen omsätter ca 3.000 Mnkr och har ca 1.000 anställda. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nordic Small Cap, Materials.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/