Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

13:24 / 15 May 2018 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 B share
Innehavare Danske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier 7 430 000
Antal rösträtter 7 468 989
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2018-05-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 18 611 293
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 18 650 282
Andel
 - aktier 10,89733 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 10,92016 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,92016 % 18 611 293
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,92016 % 18 611 293
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för customer
 - antal rösträtter 11 181 293
 - slutdatum för fullmakt 2018-05-15
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Danica Pension Försäkring
 - antal rösträtter 18 611 293
 - andel av rösträtter 10,89733 %
 - bolag Danske Fund Sweden
 - antal rösträtter 38 989
 - andel av rösträtter 0,02283 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 18 650 282
 - andel av rösträtter 10,92016 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Simone B. Pedersen
 - telefon +4570123456
 - mejl danskebank@danskebank.dk
 
Kommentar
The reason for the flagging is, that the POA is no longer valid and all votes are back with Danica Pension after the General Meeting yesterday.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/