Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

11:28 / 15 May 2018 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 B share
Innehavare Danske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier 18 611 293
Antal rösträtter 18 650 282
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2018-05-14
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 7 430 000
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 7 468 989
Andel
 - aktier 4,35043 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,37326 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,37326 % 7 430 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,37326 % 7 430 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Danica Pension Försäkring
 - antal rösträtter 11 181 293
 - slutdatum för fullmakt 2018-05-14
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Danica Pension Försäkring
 - antal rösträtter 7 430 000
 - andel av rösträtter 4,35043 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 7 468 989
 - andel av rösträtter 4,37326 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Simone B. Pedersen
 - telefon +4570123456
 - mejl danskebank@danskebank.dk
 
Kommentar
Danica has given a power-of-attorney to a customer to vote at AGM in Bergs Timber.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/