Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB förstärker närvaron i Storbritannien

11:30 / 3 December 2018 Bergs Timber Press release

Efter Bergs Timbers förvärv av Continental Wood Products Ltd (CWP), kommer CWP att byta namn till Bergs Timber (UK) Ltd från 1 januari 2019.

Förändringen speglar avsikter på ett samarbete med de svenska sågverken inom Bergs Timber AB. Bergs Timbers kontor i Storbritannien kommer att samla försäljningen till Storbritannien från de svenska sågverken under en gemensam organisation. QP Timber Ltd har framgångsrikt hanterat försäljningen av Bergs Timbers produkter i Storbritannien. Vi har nu kommit överens om att QP Timber gör en gradvis överlämning för att säkerställa att verksamheten integreras på ett effektivt och lämpligt sätt under första kvartalet 2019. Jonny Andersson, Bergs Timber Production, anställs som Softwood Director och kommer att ansvara för den direkta försäljningen framöver och säkerställa kontinuitet för de nuvarande kunderna i QP Timber. Jerry Wilson fortsätter i sin tjänst som försäljningsdirektör. Robert Svensson på QP Timber kommenterade "Med den senaste tillväxten i Bergs Timber, är en direkt närvaro på en av sina viktigaste marknader ett naturligt steg för koncernen och vi ser fram emot att stödja denna övergång".
Förändringen kommer också öppna för ytterligare möjligheter att hjälpa kunder genom ett starkt logistikkoncept genom vår egen hamn Creek Sea. Bergs Timber i Baltikum berörs inte av förändringen i verksamheten utan fortsätter som tidigare med sina upparbetade kontakter.
Peter Nilsson, CEO på Bergs Timber AB kommenterade "Denna förändring påbörjar en spännande period för oss i Storbritannien. Även om vi inte sett Brexits fulla inverkan så är vi fortfarande övertygade om att den brittiska marknaden kommer att fortsätta att vara en viktig marknad för våra produkter och ser fram emot att ytterligare stärka vår närvaro och vårt erbjudande till våra kunder "
Bergs Timber (UK) Ltd kommer även fortsättningsvis samarbeta med övriga leverantörer för att även framledes kunna erbjuda en konkurrenskraftig produktmix för marknaden i Storbritannien samt fortsätta utvecklingen av nya specialprodukter som t.ex. brandimpregnerat trä.
 
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Alex Gambroudes, VD för Bergs Timber (UK) Ltd (+44 7730 06 18 70) alex.gambroudes@bergstimber.co.uk eller Peter Nilsson VD och koncernchef för Bergs Timber AB (+46 77 315 09 27) peter.nilsson@bergstimber.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 11:30.Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/