Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber investerar 25 MSEK i Mörlunda

15:00 / 3 July 2017 Bergs Timber Press release

Styrelsen för Bergs Timber AB har beslutat att investera 25 MSEK i en ny biobränslepanna vid sågverket i Mörlunda. Den befintliga pannan är byggd på 1980-talet och vi ser denna investering som en viktig åtgärd för att rusta sågverket i Mörlunda för framtiden. Investeringen gör att vi kan utnyttja vår torkkapacitet bättre och få en stabilare drift vid torkarna. Investeringen ger också positiva effekter för såväl arbetsmiljön som miljön, då den nya pannan har en bättre förbränning och effektivare rening av rökgaser. Den nya pannan kommer att få en effekt på 6 MW. Byggnationen kommer att påbörjas under hösten 2017 och driftsättning planeras genomföras under sommaren 2018.

- Med den nya pannan blir Mörlundasågen en komplett och modern anläggning för klentimmersågning, säger Peter Nilsson.
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (0703 15 09 27 eller 010 19 98 504).
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/