Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber höjer priset på råvara

12:30 / 24 April 2017 Bergs Timber Press release

Efterfrågan på sågade trävaror har ökat och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling på marknaden för vår- och sommarperioden. Samtidigt har Bergs Timber via förvärv expanderat verksamheten och driver idag fem sågverk med en samlad produktionstakt på totalt ca 530 000 m3 sågade trävaror.

Bergs Timber höjer nu gällande timmerprislistor med 25 kronor per M3 FUB. Samtidigt införs en kontrakteringspremie som gäller kontrakt som tecknas under perioden 24 april till 30 juni 2017.
- Lönsamheten för sågverksbranschen i södra Sverige är generellt fortsatt svag. Den höjning av timmerpriset som nu görs skall ses mot bakgrund av det svaga timmerutbud som varit under vintern och våra förväntningar om en förbättrad sågverkskonjunktur, säger Peter Nilsson.
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (0703 15 09 27 eller 010 19 98 504).

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/