Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Ökning av antalet aktier och röster i Bergs Timber

08:00 / 28 February 2017 Bergs Timber Press release

Till följd av den apportemission som beslutades av styrelsen den 21 december 2016, med stöd av det emissionsbemyndigande som antogs på årsstämma den 21 januari 2016, har antalet aktier och röster i Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") ökat med 11 000 000. Efter genomförd registrering av apportemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber per den 28 februari 2017 till 170 787 689. Aktiekapitalet i Bergs Timber uppgår efter nämnda registrering till 170 787 689 kronor. 

 
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

 
Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08.00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/