Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Information med anledning av överlåtelse av aktier i Bergs Timber AB (publ)

10:30 / 14 February 2017 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber" eller "Bolaget") har idag genom flaggningsmeddelande blivit informerat om att Rörvik Timber Höglandet AB som äger 15.014.228 aktier av serie B och Kieryd Gård AB som äger 11.681.345 aktier av serie B har avyttrat samtliga sina aktier i Bergs Timber. Innehaven motsvarar omkring 16 % av det totala antalet aktier i Bolaget.

Bolaget har fått erfara att aktierna överlåtits till en grupp investerare bestående av befintliga aktieägare, personer i Bolagets ledningsgrupp samt vissa nya investerare.
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (0703 15 09 27 eller 010 19 98 504).
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/