Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

11:18 / 22 February 2017 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 B
Innehavare Danske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier 7 697 293
Antal rösträtter 7 697 293
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-02-21
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 697 293
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 9 697 293
Andel
 - aktier 5,68 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,68 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,68 % 9 697 293
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,68 % 9 697 293
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Danica Pension Försäkring
 - antal rösträtter 9 697 293
 - andel av rösträtter 5,68 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 9 697 293
 - andel av rösträtter 5,68 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Timm Juul Pedersen
 - telefon +4570123456
 - mejl danskebank@danskebank.dk

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/