Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

14:34 / 16 February 2017 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 B
Innehavare Niklas Sjöfors
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 983 980
Antal rösträtter 6 983 980
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-02-16
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 783 980
 - direkt innehavda rösträtter 6 800 000
 - indirekt innehavda rösträtter 2 983 980
Andel
 - aktier 5,7 %
 - direkt innehavda rösträtter 4 %
 - indirekt innehavda rösträtter 1,7 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,7 % 9 783 980
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,7 % 9 783 980
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Sjöfors skogsservice AB
 - antal rösträtter 1 553 577
 - andel av rösträtter 0,9 %
 - bolag Eriksmåla förvaltning AB
 - antal rösträtter 1 430 403
 - andel av rösträtter 0,8 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 9 783 980
 - andel av rösträtter 5,7 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Niklas Sjöfors
 - telefon 0705087869
 - mejl niklas.sjofors@bergstimber.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/