Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Årsredovisning 2016-2017

09:30 / 20 December 2017 Bergs Timber Press release

Bergs Timbers årsredovisning för 2016 - 2017 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.se

Räkenskapsåret avser perioden 1 september 2016 - 31 augusti 2017.
        

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 09.30.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/