Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber investerar i Vimmerby

11:05 / 13 November 2017 Bergs Timber Press release

Bergs Timber förvärvade sågverket i Vimmerby av Setra under vintern 2017. Vimmerbysågen har ett bra geografiskt läge för Bergs och är specialiserade på furuträvaror.

Koncernen ser en stor potential i Vimmerbysågen och har sedan förvärvet arbetat med en plan för den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen för Bergs Timber har idag fattat beslut om att investera 27,5 Mnkr i en ombyggnad av såglinjen. Investeringen sker delvis genom att utnyttja maskiner från den nyligen nedlagda sågen i Myresjö.
Efter investeringen får Vimmerbysågen en modern bandsågslinje som kommer att öka effektiviteten och ge ett förbättrat sågutbyte. Vi kommer samtidigt att öka flexibiliteten gentemot marknaden.

"Vi är mycket nöjda över att styrelsen har fattat investeringsbeslutet. Vi inleder samtidigt under vintern projekteringen för ombyggnad av sorterverket för att effektivisera och möjliggöra en flexiblare och bättre sortering". säger VD Peter Nilsson. 

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (0703 - 15 09 27).
  

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/