Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Årsredovisning 2016-2017

Bergs Timbers årsredovisning för 2016 - 2017 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.se
Räken...

09:30 / 20 Dec Bergs Timber Press release

KALLELSE TILL BERGS TIMBERS ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 januari 2018 klockan 14.00 i konsertsalen, Campus Hultsfred (Me...

08:20 / 19 Dec Bergs Timber Press release

Bergs Timber investerar i Vimmerby

Bergs Timber förvärvade sågverket i Vimmerby av Setra under vintern 2017. Vimmerbysågen har ett bra geografiskt läge för Bergs och är specialisera...

11:05 / 13 Nov Bergs Timber Press release

Bergs Timber lanserar Burnblock®

Bergs Timber AB har tecknat ett långsiktigt avtal med Burnblock Aps, där Bergs Timber blir ensamproducent av brandskyddsimpregnerat trä med Burnbl...

10:50 / 7 Jul Bergs Timber Press release

Bergs Timber investerar 25 MSEK i Mörlunda

Styrelsen för Bergs Timber AB har beslutat att investera 25 MSEK i en ny biobränslepanna vid sågverket i Mörlunda. Den befintliga pannan är byggd ...

15:00 / 3 Jul Bergs Timber Press release

Bergs Timber höjer priset på råvara

Efterfrågan på sågade trävaror har ökat och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling på marknaden för vår- och sommarperioden. Samtidigt har Be...

12:30 / 24 Apr Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

15:13 / 6 Mar Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:31 / 22 Feb Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:18 / 22 Feb Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

14:34 / 16 Feb Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:20 / 15 Feb Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:19 / 15 Feb Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:09 / 6 Feb Bergs Timber Press release