Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Ökning av antalet aktier och röster i Bergs Timber

08:00 / 29 July 2016 Bergs Timber Press release

Till följd av den apportemission som beslutades av extra bolagsstämma den 28 juni 2016 har antalet aktier och röster i Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") ökat med 46 338 430. Efter genomförd registrering av apportemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber per den 29 juli 2016 till 159 787 689. Aktiekapitalet i Bergs Timber uppgår efter nämnda registrering till 159 787 689 kronor. 

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 08.00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/