Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

10:25 / 14 July 2016 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument Shares B
Innehavare Norvik hf
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-07-12
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 46 338 430
 - direkt innehavda rösträtter 46 338 430
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 29 %
 - direkt innehavda rösträtter 29 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 29 % 46 338 430
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 29 % 46 338 430
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jon Helgi Gudmundsson
 - telefon 003544581162
 - mejl jonhelgi@norvik.is

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/