Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber slutför förvärv av Jarl Timber

15:30 / 8 July 2016 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") meddelar att samtliga villkor för bolagets förvärv av Jarl Timber AB från Norvik Hf ("Norvik") är uppfyllda. Bergs Timber har därför genomfört den apportemission om 46 338 430 aktier av serie B till Norvik som beslutades av extra bolagsstämma den 28 juni 2016. Norvik innehar efter genomförd apportemission 29,0 procent av det totala antalet aktier i Bergs Timber. De nyemitterade aktierna kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm vilket beräknas ske omkring den 14 juli 2016.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2016 kl. 15:30.
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/