Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier utgivna genom apportemission

17:15 / 29 June 2016 Bergs Timber Press release

Styrelsen för Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") har upprättat prospekt avseende apportemission av aktier som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Apportemissionen är riktad till Norvik Hf i egenskap av säljare av Jarl Timber AB med anledning av Bergs Timbers förvärv av samtliga aktier i bolaget. Prospektet hålls nu tillgängligt på bolagets hemsida www.bergstimber.se.

 
 
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2016 kl 17:15.
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/