Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Diskussioner gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby fortsätter

08:15 / 11 November 2016 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") har beslutat att fortsätta diskussionerna med Setra Trävaror AB ("Setra") gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby ("Rörelsen").

I enlighet med pressmeddelande den 14 september så har parterna under tiden sedan undertecknandet av avsiktsförklaringen gemensamt arbetat med att ta fram en affärsplan för integrationen av Rörelsen i Bergs Timbers befintliga verksamhet. Resultatet av detta arbete är positivt och parterna finner transaktionen fortsatt intressant. Diskussionerna går därför in i en ny fas med syfte att genomföra due diligence samt att enas om slutliga transaktionsvillkor. Parterna bedömer att avtal om en transaktion kommer att kunna ingås under december månad.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Setra tillverkar sågade och förädlade trävaror och produktionen sker på elva orter i Sverige och en i England. Totalt finns i koncernen nio sågverk och tre fristående förädlingsverksamheter. 
Setras sågverk i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Sågverket har en produktionskapacitet på ca 175 000 kubikmeter. Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och Rörelsen bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att förvärvet medför potential för synergier inom flera områden. 

Förvärvet är avhängigt genomförande av due diligence, eventuella nödvändiga myndighetsgodkännanden, säkerställd finansiering samt i övrigt sedvanliga villkor.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

 
Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08:15.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/