Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Bergs Timber AB (publ) ingår nytt låneavtal

Bergs Timber AB (publ) med dotterbolag har ingått ett kreditavtal med Danske Bank. Avtalet är i enlighet med den bindande offert som erhölls i ans...

08:00 / 24 Aug Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:26 / 18 Jul Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:25 / 14 Jul Bergs Timber Press release

Bergs Timber slutför förvärv av Jarl Timber

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") meddelar att samtliga villkor för bolagets förvärv av Jarl Timber AB från Norvik Hf ("Norvik") är uppfylld...

15:30 / 8 Jul Bergs Timber Press release

Bergs Timber offentliggör tilläggsprospekt

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") i tillägg till det prospekt som godkändes av Fin...

10:30 / 7 Jul Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

18:13 / 1 Jul Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

18:11 / 1 Jul Bergs Timber Press release

Pressmeddelande från extra bolagsstämma

Pressmeddelande från extra bolagsstämma 2016-06-28 i Bergs Timber AB (publ) i Hultsfred och begäran om kallelse till extra bolagsstämma för behand...

08:00 / 29 Jun Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

09:14 / 28 Jun Bergs Timber Press release