Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Awardit

Awardit

Awardit AB (publ) har ingått avtal med Nordea avseende en revolverande kreditfacilitet om 250 MSEK

14:00 / 23 December 2022 Awardit Press release

Awardit AB (publ) har ingått avtal med Nordea avseende en revolverande kreditfacilitet om 250 MSEK. Kreditfaciliteten syftar till att refinansiera befintliga krediter i koncernen och möjliggör ytterligare förvärv och innebär ökad flexibilitet, minskade krav på amortering och fördelaktigare räntevillkor jämfört med tidigare. Den nya kreditfaciliteten förstärker Awardits möjligheter att fortsätta leverera organisk och förvärvsdriven tillväxt i enlighet med bolagets strategi. Awardit kommer även att samla alla sina finansiella åtaganden för de nordiska verksamheterna i Nordea, vilket är ett arbete som kommer att påbörjas under första kvartalet 2023.

Kreditfaciliteten är på tre år (med möjlighet till förlängning 1+1 år) och trädde i kraft den 16 december 2022.

”Vi är mycket nöjda över att ha säkerställt denna kreditfacilitet på 250 MSEK i samarbete med Nordea. Vi använder den för att samla och refinansiera befintliga krediter i koncernen till betydligt bättre villkor och samtidigt stärka våra förvärvs- och tillväxtmöjligheter. Vi får väsentligt större flexibilitet och kommer att kunna agera snabbare”, Erik Grohman, VD för Awardit AB.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/