Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Rättelse: Årsredovisning 2021 Avensia AB

08:15 / 11 April 2022 Avensia Press release

Avensia publicerar en rättelse till pressmeddelandet "Årsredovisning 2021 Avensia AB (https://news.cision.com/se/avensia-ab/r/arsredovisning-2021-avensia-ab,c3541820)"

Rättelsen avser att pressmeddelandet innehållande årsredovisningen var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer:

"Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-07 08:30 CET."

Pressmeddelandet borde inte ha inneburit denna paragraf eftersom den inte är klassad som MAR.

-----------------------------------------------------------

Avensia publicerar sin årsredovisning för 2021. Hela årsredovisningen finns som bifogat dokument i denna publicering.
 

Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom digital handel med lösningar för e-handel, informationshantering och kundupplevelse samt tjänster inom retail-trender och digitala strategier. Genom att kombinera teknisk och strategisk expertis hjälper vi B2C- och B2B-kunder i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt och bli ännu mer framgångsrika i sin dagliga verksamhet. Vi utmanar ständigt oss själva och våra kunder för att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom modern handel.Tillsammans definierar vi modern handel.

Avensia har 350 anställda på kontor i Lund (HK), Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Karlstad, Chicago, Cebu, London och Oslo. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.seeller via www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/