Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB: Avensia beslutar om ny utdelningspolicy

12:55 / 16 February 2022 Avensia Press release

Styrelsen i Avensia har idag beslutat att anta en ny utdelningspolicy. Den nya policyn lyder;

"Avensias ambition är att dela ut minst 50% av resultatet efter skatt. Målet är att utdelningen ska vara ökande över tid. Utdelningens storlek bestäms av vår resultatförmåga, kassaflöde och investeringsbehov, där vi strävar mot att vid varje tidpunkt ha en optimal kapitalstruktur."

"Vi är övertygade om att vår långa historik som utdelande bolag har skapat positiva värden för våra ägare. Det är därför glädjande att besluta om en reviderad utdelningspolicy som ger förutsättningar att tydligare höja bolagets utdelningar på kort och medellång sikt givet att vi fortsätter att utvecklas som bolag. Den extra utdelning på 0,25 sek per aktie som vi också föreslår idag, syftar vidare till att minska den kassa som vi opererat med under flera års tid. Vi ser inte att denna kan förräntas i bolaget, samtidigt som den stabilitet vi upplever i vår affär, gör det mindre attraktivt att ha överskottslikviditet i bolaget ur ett strikt avkastningsperspektiv", säger Per Wargéus, styrelsens ordförande och tillika dess störste aktieägare.     

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-16 12:55 CET.

Avensia, den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom digital handel med lösningar för e-handel, informationshantering och kundupplevelse samt tjänster inom retail-trender och digitala strategier. Genom att kombinera teknisk och strategisk expertis hjälper vi B2C- och B2B-kunder i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt och bli ännu mer framgångsrika i sin dagliga verksamhet. Vi utmanar ständigt oss själva och våra kunder för att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom modern handel.Tillsammans definierar vi modern handel.

Avensia har 300 anställda på kontor i Lund (HK), Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Chicago, Cebu, London and Oslo. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.seeller via www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/