Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

12:00 / 20 May 2021 Avensia Press release

Enligt incitamentsprogram ASP18, beslutat på bolagstämma 2018-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 272.331 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 272.331 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.568.487,50 och antalet aktier till 37.123.249 vilket ger en utspädningseffekt på 0,73%.

Det totala antalet teckningsoptioner tillhörande ASP18 var ursprungligen1.052.800 st - varav således totalt 272.331 st har tecknats.

Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 12:00 CET.

Avensia, den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom digital handel med lösningar för e-handel, informationshantering och kundupplevelse samt tjänster inom retail-trender och digitala strategier. Genom att kombinera teknisk och strategisk expertis hjälper vi B2C- och B2B-kunder i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt och bli ännu mer framgångsrika i sin dagliga verksamhet. Vi utmanar ständigt oss själva och våra kunder för att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom modern handel.Tillsammans definierar vi modern handel.

Avensia har 300 anställda på kontor i Lund (HK), Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Chicago, Cebu, London and Oslo. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.seeller via www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/