Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB: Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

15:48 / 6 May 2021 Avensia Press release

Avensia publicerar en rättelse till pressmeddelandet "Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma".  

Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer:
Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 20:00 CET.

Pressmeddelandet borde inte ha inneburit denna paragraf eftersom den inte är klassad som MAR.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/