Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB: Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

10:31 / 8 April 2021 Avensia Press release

Avensia publicerar en rättelse till pressmeddelandet "Årsredovisning 2020 Avensia AB (https://news.cision.com/se/avensia-ab/r/arsredovisning-2020-avensia-ab,c3321035)"

Rättelsen avser att pressmeddelandet innehållande årsredovisningen var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer:

"Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-07 15:20 CET."

Pressmeddelandet borde inte ha inneburit denna paragraf eftersom den inte är klassad som MAR.

Avensia är ett ledande kunskapsföretag inom digital modern handel, som hjälper B2C och B2Bkunder runt om i världen att bli mer konkurrenskraftiga genom en förstaklassens kundresa.Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/