Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB: Huvudägarna köper tillbaka optioner från VD - styrelsen avser återkomma med nytt incitamentsprogram kopplat till långsiktiga mål

08:30 / 28 September 2020 Avensia Press release

De tre huvudägarna i Avensia AB - A5 Invest AB, VAM AB och HHW Invest AB - har köpt tillbaka de optioner som i december 2017 såldes till VD Niklas Johnsson. Totalt rör transaktionen 2.000.000 optioner att köpa lika många aktier i Avensia AB.

-          När jag utsågs till VD omsatte vi ca 150 MSEK på 12-månaders basis. Idag är samma siffra drygt 300 MSEK. Vi har under denna tid också investerat stort i vår organisation för framtiden - något som t.o.m. accelererat sedan Corona-pandemin drabbade oss i mars. Vi bygger bolaget långsiktigt och timingen av mina optioner - och värdet på dem - har varit sekundärt för mig under den här perioden. Dessvärre inföll lösenperioden i en tid då värdet av allt vi gjort fortsatt ligger i framtiden och därför har vi enats om denna lösning, säger Niklas Johnsson.    

-          Avensia har utvecklats mycket väl under Niklas ledning och det är trist att Niklas optionsprogram inte utfallit som det ursprungligen var tänkt. Men jag instämmer i vad Niklas säger - vi ser utvecklingen av Avensia på lång sikt och då kan det i det kortare perspektivet med en viss värdering av våra aktier ibland ligga oss i fatet och det råkade det göra den här gången. Vi är fast beslutna att inom kort återkomma med ett incitamentsprogram för bolagets ledning som ska skapa starka incitament att leverera på de mer långsiktiga planer som vi just nu jobbar på, säger Per Wargéus, ordförande i Avensia och samtidigt bolagets största aktieägare.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2020 kl. 08:30 CET.

Om Avensia

Avensia är ett ledande företag inom digital handel, som hjälper B2C och B2B-kunder att förverkliga sina ambitioner. Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia
Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN.  Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.seeller via www.mangold.se .

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/