Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

15:00 / 16 March 2020 Avensia Press release

Enligt incitamentsprogram ASP17, beslutat på bolagstämma 2017-05-18, riktat till bolagets anställda, har idag 379.710 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 379.710 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.502.230,25 och antalet aktier till 36.681.534 vilket ger en utspädningseffekt på 1,0%.

Det totala antalet teckningsoptioner tillhörande ASP17 är 489.118 st och teckningsperioden sträcker sig från 1 mars 2020 till 30 juni 2020.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt  lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 15:00 CET.

Om Avensia

Avensia är ett ledande företag inom digital handel, som hjälper B2C och B2B-kunder att förverkliga sina ambitioner. Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia
Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Göteborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN.  Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.seeller via www.mangold.se .

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/