Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Tillväxt och starkt kassaflöde

12:15 / 18 May 2017 Avensia Press release

Nyckeltal januari-mars 2017

Nettoomsättning 37,8 (30,2) MKR, Rörelsemarginal 10,2 (10,8) %
Rörelseresultat 3,9 (3,3) MKR, Kassaflöde 8,9 (1,0) MKR
Resultat efter skatt 2,9 (2,5) MKR, Resultat per aktie 0,08 (0,07) SEK

VD:s kommentarer
  • Årets första kvartal bjöd på ett bra inflöde av nya uppdrag och en fortsatt tillväxt för Avensia, efterfrågan är god på våra tjänster och produkter. Under kvartalet växte nettoomsättningen med 25 % till 37,8 MKR.

  • Rörelseresultatet steg med 19 % till 3,9 MKR. Rörelsemarginalen sjönk från 10,8 % till 10,2 % på grund av att vi detta kvartal inte aktiverat några utvecklingskostnader för Avensia Storefront. Justerat för denna effekt steg rörelsemarginalen med 1,5 procentenheter.

  • Kassaflödet var starkt under kvartalet, 8,9 MKR, främst kopplat till förändringar i rörelsekapitalet på 5,1 MKR men även till det förbättrade resultatet. Vid periodens utgång uppgick kassan till 17,8 MKR.

  • Efter kvartalet slut lanserades första e-handeln baserad på Avensia Storefront. Tyska LHD Group säljer numera sina arbets- och skyddskläder för flygbolag, brandkårer och butikspersonal via en helt molnbaserad lösning på Avensia Storefront, Episerver och Microsoft Dynamics 365. Projektet gick enligt plan med en lansering på två månader. Nya kunder för Avensia Storefront tillkom under kvartalet i Tyskland och Irland.

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/