Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Stark avslutning med flera nya uppdrag

13:45 / 17 February 2017 Avensia Press release

Nyckeltal oktober-december 2016

Omsättning 33,7 (29,0) MKR, Rörelsemarginal 12,7 (8,5) %
Rörelseresultat 4,3 (2,5) MKR, Kassaflöde 3,3 (0,9) MKR
Resultat efter skatt 3,4 (4,3) MKR, Resultat per aktie 0,10 (0,12) SEK

Nyckeltal januari-december 2016

Omsättning 122,1 (96,6) MKR, Rörelsemarginal 11,4 (2,5) %
Rörelseresultat 14,0 (2,4) MKR, Kassaflöde 7,2 (-36,8) MKR
Resultat efter skatt 11,2 (4,5) MKR, Resultat per aktie 0,31 (0,13) SEK

VD:s kommentarer
  • Inledningsvis vill jag rikta ett tack till medarbetarna på Avensia: 2016 blev koncernens starkaste år hittills, vilket är frukten både av ett fokuserat arbete, renodlingen mot e-handel samt investeringarna som gjorts de senaste åren. Omsättningen växte med 26 procent jämfört med 2015 och rörelseresultatet ökade från 2,4 MKR till 14,0 MKR.

  • Under fjärde kvartalet konsoliderade och organiserade vi oss för nästa tillväxtsteg, investeringar gjordes främst i personalutveckling och organisation samt paketering av vår frontend-arkitektur SCOPE. Omsättningen ökade med 17 % under perioden med en rörelsemarginal på 12,7 (8,5) %.

  • Under perioden tecknades avtal för Avensia Storefront och professional services kopplade till produkten med kunder i Sverige, USA och Tyskland. Inför 2017 har Avensia Storefront fått en förstärkt organisation för att stödja produktens pågående etablering i Nordamerika, Europa och Asien.

  • Tre nya större kundprojekt avseende kompletta e-handels- och omnikanallösningar påbörjades på den skandinaviska marknaden. Efter periodens utgång har vi även påbörjat projekt i Hong Kong och Australien.

 

· Mot bakgrund av bolagets fortsatta utveckling föreslår styrelsen årsstämman en höjning av utdelningen till 0,15 (0,10) SEK per aktie.

Avensia AB är ett ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/