Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia AB april-juni 2016

08:00 / 22 July 2016 Avensia Press release

Tillväxt 31 % och god orderingång

Nyckeltal april-juni 2016

Omsättning 30,4 (23,2) MKR, Rörelsemarginal 9,5 (neg) %

Rörelseresultat 2,9 (-2,9) MKR, Kassaflöde 0,9 (-37,7) MKR

Resultat efter skatt 2,5 (-2,8) MKR, Resultat per aktie 0,07 (-0,08) SEK

VD:s kommentarer

  • Avensia fortsatte att växa under kvartalet, omsättningstillväxten var 31 % jämfört med samma kvartal 2015. Vi vände samtidigt till ett positivt rörelseresultat på 2,9 MKR (-2,9). Beläggningen var svag i inledningen av kvartalet men stärktes gradvis.

  • Utdelning om 10 öre per aktie betalades till aktieägarna under perioden, totalt 3,5 MKR. Kassaflödet blev positivt 0,9 MKR, inklusive utdelningen.

  • Under kvartalet påbörjades ett aktiesparprogram som erbjöds samtliga Avensia-anställda i Sverige. Över 70 % av erbjudandet tecknades och det är glädjande att vi fått med så många i personalen även som aktieägare i bolaget.

  • Orderingången under kvartalet var god både från befintliga och nya kunder. Avensia Storefront har attraherat nya partners och nya kunder. Den första driftsättningen av Avensia Storefront bedöms ske under 2016.

Avensia AB är ett ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/