Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia AB (publ) juli-september 2015

13:00 / 22 October 2015 Avensia Press release

Tillbaka till lönsamhet - Omsättning 20,5 (17,7) MKR - Rörelsemarginal 5,7 % (6,7) % - Rörelseresultat 1,2 (1,2) MKR - Kassaflöde -5,4 (-0,8) MKR - Resultat efter skatt 1,2 (1,2) MKR - Resultat per aktie 0,03 (0,04) SEK

VDs kommentarer
  • Under kvartalet har vi haft fortsatta framgångar för Avensia Storefront. Ett större projekt är igång och två internationella projekt förväntas påbörjas under årets fjärde kvartal. Mottagandet är starkt och vi ser att produkten öppnar nya möjligheter för vår övriga verksamhet, såsom rådgivning och leverans av kompletta e-handelslösningar. Under kvartalet inleddes ett samarbete med Acando med ett Avensia Storefrontbaserat erbjudande för den nordeuropeiska marknaden.

  • Efter en vår präglad av stora produktinvesteringar och produktkostnader vände Avensia åter till lönsamhet. Vi har fortsatt högre kostnader för försäljning och marknadsföring än vi haft historiskt. Detta är kopplat till Avensia Storefront och insatserna kommer att fortsätta under etableringen av produkten.

  • Dotterbolaget Force12 har under kvartalet tecknat avtal om försäljning av mjukvaruprodukten Comporto till Region Skåne. Påverkan på såväl omsättning som rörelseresultat blev 1,0 MKR.

  • Avensia fortsätter växa organiskt på en marknad där större systemskiften varit färre än tidigare år, istället har företaget vuxit på befintliga kunder. Tillväxten under kvartalet exklusive Comporto-försäljningen var 10 procent. Under sommaren vanns sex nya projekt baserade på produktinformationssystem (PIM) från inRiver, bl.a. till Finja Betong och finska Teknos. Denna typ av projekt är ofta en förberedelse inför större e-handelssatsningar och är därmed strategiskt viktiga.

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till regionens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB (publ) är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/